qualitat cal sendra1

Per garantir la qualitat dels nostres productes no n’hi ha prou amb triar bons ingredients. També hi ha tot un seguit de qüestions que s’han tenir en compte i que fan referència a la seguretat alimentària, a la seguretat en el treball, a la formació continuada dels professionals, així com tot el relatiu als criteris de sostenibilitat i de cura del medi ambient.

qualitat cal sendra2
qualitat cal sendra3
qualitat cal sendra4
qualitat cal sendra5